Ano ang 6 sa roman numerals

Ano ang mga Romanong numero para sa bilang anim.

Ang numerong I roman ay katumbas ng bilang 1:

Ako = 1

Ang V roman numeral ay katumbas ng bilang 5:

V = 5

Ang anim ay katumbas ng limang plus isa:

6 = 5 + 1

Ang VI ay katumbas ng V plus I:

VI = V + I

Kaya ang mga numerong romano para sa bilang 6 ay nakasulat bilang VI:

6 = VI

 


 

Tingnan din

Advertising

ROMANONG NUMERO
RAPID TABLES