Sayı Sistemleri

Sayı Sistemi

b - sayısal sistem tabanı

d n - n'inci rakam

n - sayının kesir kısmı varsa negatif sayıdan başlayabilir.

N +1 - basamak sayısı

İkili Sayı Sistemi - Taban-2

İkili sayılar yalnızca 0 ve 1 basamak kullanır.

B, ikili öneki belirtir.

Örnekler:

10101 2 = 10101B = 1 × 2 4 + 0 × 2 3 + 1 × 2 2 + 0 × 2 1 + 1 × 2 0 = 16 + 4 + 1 = 21

10111 2 = 10111B = 1 × 2 4 + 0 × 2 3 + 1 × 2 2 + 1 × 2 1 + 1 × 2 0 = 16 + 4 + 2 + 1 = 23

100011 2 = 100011B = 1 × 2 5 + 0 × 2 4 + 0 × 2 3 + 0 × 2 2 + 1 × 2 1 + 1 × 2 0 = 32 + 2 + 1 = 35

Sekizli Sayı Sistemi - Taban-8

Sekizli sayılar, 0..7'den itibaren rakamları kullanır.

Örnekler:

27 8 = 2 × 8 1 + 7 × 8 0 = 16 + 7 = 23

30 8 = 3 × 8 1 + 0 × 8 0 = 24

4307 8 = 4 × 8 3 + 3 × 8 2 + 0 × 8 1 + 7 × 8 0 = 2247

Ondalık Sayı Sistemi - Taban-10

Ondalık sayılar, 0..9'dan itibaren rakamları kullanır.

Bunlar kullandığımız normal sayılardır.

Misal:

2538 10 = 2 × 10 3 + 5 × 10 2 + 3 × 10 1 + 8 × 10 0

Onaltılık Sayı Sistemi - Taban-16

Onaltılık sayılar, 0..9 ve A.F.'deki rakamları kullanır.

H, onaltılık öneki belirtir.

Örnekler:

28 16 = 28H = 2 × 16 1 + 8 × 16 0 = 40

2F 16 = 2FH = 2 × 16 1 + 15 × 16 0 = 47

BC12 16 = BC12H = 11 x 16 3 + 12 x 16 2 + 1 x 16 1 + 2 x 16 0 = 48146

Sayısal sistemler dönüşüm tablosu

Ondalık

Baz-10

İkili

Base-2

Sekizli

Base-8

Onaltılık

Base-16

0 0 0 0
1 1 1 1
2 10 2 2
3 11 3 3
4 100 4 4
5 101 5 5
6 110 6 6
7 111 7 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
12 1100 14 C
13 1101 15 D
14 1110 16 E
15 1111 17 F
16 10000 20 10
17 10001 21 11
18 10010 22 12
19 10011 23 13
20 10100 24 14
21 10101 25 15
22 10110 26 16
23 10111 27 17
24 11000 30 18
25 11001 31 19
26 11010 32 1A
27 11011 33 1B
28 11100 34 1C
29 11101 35 1D
30 11110 36 1E
31 11111 37 1F
32 100.000 40 20

 


Ayrıca bakınız

Advertising

  

 

SAYILAR
HIZLI TABLOLAR