Làm thế nào để chuyển đổi watt sang lumen

Cách chuyển đổi công suất điện tính bằng watt (W) sang quang thông tính bằng lumen (lm).

Bạn có thể tính toán lumen từ watt và hiệu suất phát sáng. 

Đơn vị watt và lumen đại diện cho các số lượng khác nhau, vì vậy bạn không thể chuyển đổi watt sang lumen.

Công thức tính toán watt sang lumen

Quang thông Φ V tính bằng lumen (lm) bằng công suất P tính bằng watt (W), nhân với hiệu suất phát sáng η tính bằng lumen trên watt (lm / W):

Φ V (lm) = P (W) × η (lm / W)

Vì vậy,

lumens = watt × (lumen trên watt)

hoặc

lm = W × (lm / W)

Thí dụ

Quang thông của bóng đèn có công suất tiêu thụ là 60 oát và hiệu suất phát sáng là 15 lumen trên mỗi oát là bao nhiêu?

Φ V = 60 W × 15 lm / W = 900 lm

Bảng hiệu quả phát sáng

Loại nhẹ
Hiệu suất phát sáng điển hình
(lumen / watt)
Bóng đèn sợi đốt vonfram 12,5-17,5 lm / W
Bóng đèn halogen 16-24 lm / W
Đèn huỳnh quang 45-75 lm / W
Đèn LED 80-100 lm / W
Đèn halogen kim loại 75-100 lm / W
Đèn hơi natri cao áp 85-150 lm / W
Đèn hơi natri áp suất thấp 100-200 lm / W
Đèn hơi thủy ngân 35-65 lm / W

Đèn tiết kiệm năng lượng có hiệu suất phát sáng cao (nhiều lumen trên mỗi watt).

 

Tính toán Lumens sang watt ►

 


Xem thêm

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

Viết cách cải thiện trang này

TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG
BẢNG RAPID