Watt (W)

Định nghĩa watt

Watt là đơn vị của công suất (ký hiệu: W).

Đơn vị oát được đặt theo tên của James Watt, người phát minh ra động cơ hơi nước.

Một watt được định nghĩa là tỷ lệ tiêu thụ năng lượng là một jun trên giây.

1W = 1J / 1 giây

Một watt cũng được định nghĩa là dòng điện của một ampe có điện áp là một vôn.

1W = 1V × 1A

Máy tính chuyển đổi Watt sang mW, kW, MW, GW, dBm, dBW

Chuyển đổi watt sang milliwatt, kilowatt, megawatt, gigawatt, dBm, dBW.

Nhập nguồn vào một trong các hộp văn bản và nhấn nút Chuyển đổi :

Nhập milliwatts: mW
Nhập watt: W
Nhập kilowatts: kW
Nhập megawatts: MW
Nhập gigawatts: GW
Nhập dBm: dBm
Nhập dBW: dBW
     

Bảng tiền tố đơn vị của watt

Tên Biểu tượng chuyển đổi thí dụ
picowatt pW 1pW = 10 -12 W P = 10 pW
nanowatt nW 1nW = 10 -9 W P = 10 nW
microwatt μW 1μW = 10 -6 W P = 10 μW
milliwatt mW 1mW = 10 -3 W P = 10 mW
oát W - P = 10 W
kilowatt kW 1kW = 10 3 W P = 2 kW
megawatt MW 1MW = 10 6 W P = 5 MW
gigawatt GW 1GW = 10 9 W P = 5 GW

Làm thế nào để chuyển đổi watt sang kilowatt

Công suất P tính bằng kilowatt (kW) bằng công suất P tính bằng watt (W) chia cho 1000:

P (kW) = P (W) / 1000

Làm thế nào để chuyển đổi watt sang milliwatts

Công suất P tính bằng miliwatt (mW) bằng công suất P tính bằng oát (W) nhân với 1000:

P (mW) = P (W) ⋅ 1000

Làm thế nào để chuyển đổi watt sang dBm

Công suất P tính bằng decibel-milliwatts (dBm) bằng 10 lần logarit cơ số 10 của công suất P tính bằng milliwatts (mW) chia cho 1 milliwatt:

P (dBm) = 10 ⋅ log 10 ( P (mW) / 1mW)

Làm thế nào để chuyển đổi watt sang amps

Dòng điện I tính bằng ampe (A) bằng công suất P tính bằng oát (W) chia cho hiệu điện thế V tính bằng vôn (V):

I (A) = P (W) / V (V)

Làm thế nào để chuyển đổi watt sang volt

Điện áp V tính bằng vôn (V) bằng công suất P tính bằng oát (W) chia cho cường độ dòng điện I tính bằng ampe (A):

V (V) = P (W) / I (A)

Làm thế nào để chuyển đổi watt sang ohms

R (Ω) = P (W) / I (A) 2

R (Ω) = V (V) 2 / P (W)

Làm thế nào để chuyển đổi watt sang btu / hr

P (BTU / giờ) = 3,412142 ⋅ P (W)

Làm thế nào để chuyển đổi watt sang jun

E (J) = P (W)t (s)

Làm thế nào để chuyển đổi watt sang mã lực

P (HP) = P (W) / 746

Làm thế nào để chuyển đổi watt sang kVA

Công suất thực P tính bằng oát (W) bằng 1000 lần công suất biểu kiến ​​S tính bằng kilô-vôn-ampe (kVA) nhân với hệ số công suất (PF) hoặc cosin của góc pha φ:

P (W) = 1000 ⋅ S (kVA)PF = 1000 ⋅ S (kVA) ⋅ cos φ

Làm thế nào để chuyển đổi watt sang VA

Công suất thực P tính bằng oát (W) bằng công suất biểu kiến ​​S tính bằng vôn-ampe (VA) nhân với hệ số công suất (PF) hoặc cosin của góc pha φ:

P (W) = S (VA)PF = S (VA) ⋅ cos φ

Công suất tiêu thụ của một số bộ phận điện

Một ngôi nhà sử dụng bao nhiêu watt? TV sử dụng bao nhiêu watt? Tủ lạnh sử dụng bao nhiêu watt?

Thành phần điện Công suất tiêu thụ điển hình tính bằng watt
LCD TV 30..300 W
Màn hình LCD 30..45 W
Máy tính để bàn PC 300..400 W
Máy tính xách tay 40..60 W
Tủ lạnh 150..300 W (khi hoạt động)
Bóng đèn 25..100 W
Đèn huỳnh quang 15..60 W
Đèn halogen 30..80 W
Loa 10..300 W
Lò vi sóng 100..1000 W
Máy điều hòa 1..2 kw

 

Kilowatt (kW) ►

 


Xem thêm

Advertising

ĐƠN VỊ ĐIỆN TỬ & ĐIỆN TỬ
BẢNG RAPID