Máy tính watt sang lumen

Công suất điện tính bằng oát (W) để quang thông tính bằng lumen (lm) và cách tính.

Nhập công suất tính bằng watt, hiệu suất phát sáng tính bằng lumen trên watt và nhấn nút Tính toán để nhận quang thông tính bằng lumen:

Nhập công suất bằng watt: W
Nhập nguồn sáng:
Hoặc nhập hiệu suất phát sáng theo lumen trên mỗi watt: lm / W
   
Quang thông tính bằng lumen: lm

* các giá trị hiệu quả phát sáng được xác định trước là các giá trị điển hình / trung bình.

 

Máy tính Lumens sang watt ►

Tính toán watt sang lumen

Đèn tiết kiệm năng lượng có hiệu suất phát sáng cao (nhiều lumen trên mỗi watt).

Quang thông Φ V tính bằng lumen (lm) bằng công suất P tính bằng watt (W), nhân với hiệu suất phát sáng η tính bằng lumen trên watt (lm / W):

Φ V (lm) = P (W) × η (lm / W)

 

Tính toán watt sang lumen ►

 


Xem thêm

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

Viết cách cải thiện trang này

BỘ TÍNH TOÁN CHIẾU SÁNG
BẢNG RAPID