Làm thế nào để chuyển đổi 100 amps sang watt

Làm thế nào để chuyển đổi dòng điện 100 amps (A) thành công suất điện tính bằng oát (W).

Bạn có thể tính toán (nhưng không chuyển đổi) watt từ ampe và vôn:

Tính toán 100A thành watt với điện áp 12V DC

Đối với nguồn điện một chiều, watt bằng amps nhân với volt.

watt = amps × vôn

watt = 100A × 12V = 1200W

Tính toán 100A sang watt với điện áp 120V AC

Đối với nguồn điện xoay chiều, watt bằng hệ số công suất nhân với amps nhân với vôn.

watt = PF × amps × volt

Đối với tải điện trở không có cuộn cảm hoặc tụ điện thì hệ số công suất bằng 1:

watt = 1 × 100A × 120V = 12000W

Đối với tải cảm ứng (như động cơ cảm ứng), hệ số công suất có thể xấp xỉ bằng 0,8:

watt = 0,8 × 100A × 120V = 9600W

Tính toán 100A sang watt với điện áp 230V AC

Đối với nguồn điện xoay chiều, watt bằng hệ số công suất nhân với amps nhân với vôn.

watt = PF × amps × volt

Đối với tải điện trở không có cuộn cảm hoặc tụ điện thì hệ số công suất bằng 1:

watt = 1 × 100A × 230V = 23000W

Đối với tải cảm ứng (như động cơ cảm ứng), hệ số công suất có thể xấp xỉ bằng 0,8:

watt = 0,8 × 100A × 230V = 18400W

 

Làm thế nào để chuyển đổi amps sang watt ►

 


Xem thêm

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

Viết cách cải thiện trang này

TÍNH TOÁN ĐIỆN
BẢNG RAPID