Dip Switch

Định nghĩa công tắc DIP

Công tắc DIP là một thành phần điện được sử dụng để ngắt kết nối hoặc kết nối dây dẫn trong mạch điện.

Công tắc DIP là viết tắt của Dual Inline Package.

Công tắc DIP chủ yếu được sử dụng trong các bảng mạch để cấu hình vĩnh viễn và cài đặt của mạch như jumper hoặc cầu hàn .

Cài đặt công tắc DIP

Công tắc DIP thường có 4 hoặc 8 công tắc nhỏ cùng nhau thiết lập một từ nhị phân 4 hoặc 8 bit.

Biểu tượng công tắc DIP

Biểu tượng sơ đồ mạch của công tắc DIP là:

 


Xem thêm

Advertising

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
BẢNG RAPID