Cầu hàn

Cầu hàn là một dây dẫn trên PCB có hai hoặc nhiều mảnh riêng biệt hoạt động như một công tắc vĩnh viễn.

Để làm ngắn cầu hàn, bạn nên hàn giữa hai phần của cầu.

Để ngắt kết nối cầu hàn, bạn nên tháo cầu hàn bằng cách làm khô nó.

Cầu hàn được sử dụng cho cấu hình vĩnh viễn của mạch.

Bạn có thể sử dụng jumper hoặc DIP switch cho cùng một chức năng. Cầu hàn rẻ hơn, nhưng kém dễ sử dụng hơn so với cầu nhảy hoặc công tắc DIP.

 

Ký hiệu cầu hàn

Ký hiệu sơ đồ mạch của cầu hàn là:

 

 

 


Xem thêm

Advertising

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
BẢNG RAPID