Điện trở là gì

Điện trở là gì và tính toán điện trở.

Điện trở là gì

Điện trở là thành phần điện có tác dụng làm giảm cường độ dòng điện.

Khả năng giảm dòng điện của điện trở được gọi là điện trở và được đo bằng đơn vị ohms (ký hiệu: Ω).

Nếu chúng ta làm một phép tương tự với dòng nước chảy qua các đường ống, thì điện trở là một đường ống mỏng làm giảm lưu lượng nước.

Định luật Ohm

Dòng điện của điện trở I tính bằng ampe (A) bằng điện áp của điện trở V tính bằng vôn (V)

chia cho điện trở R tính bằng ohms (Ω):

 

Công suất tiêu thụ của điện trở P tính bằng oát (W) bằng cường độ dòng điện I của điện trở (A)

nhân với điện áp V của điện trở tính bằng vôn (V):

P = I × V

 

Công suất tiêu thụ P của điện trở tính bằng oát (W) bằng giá trị bình phương của cường độ dòng điện I của điện trở (A)

nhân với điện trở R của điện trở tính bằng ôm (Ω):

P = I 2 × R

 

Công suất tiêu thụ của điện trở P tính bằng oát (W) bằng giá trị bình phương của hiệu điện thế V tính bằng vôn (V)

chia cho điện trở R của điện trở tính bằng ôm (Ω):

P = V 2 / R

Điện trở song song

Tổng điện trở tương đương của các điện trở mắc song song R Tổng được cho bởi:

 

Vì vậy, khi bạn mắc thêm các điện trở song song, tổng trở sẽ giảm.

Điện trở mắc nối tiếp

Tổng điện trở tương đương của các điện trở mắc nối tiếp R tổng là tổng các giá trị của điện trở:

R tổng = R 1 + R 2 + R 3 + ...

 

Vì vậy, khi bạn thêm các điện trở nối tiếp, tổng điện trở được tăng lên.

Kích thước và chất liệu ảnh hưởng đến

Điện trở R tính bằng ôm (Ω) của điện trở bằng điện trở suất ρ tính bằng ohm-mét (Ω ∙ m) nhân với chiều dài của điện trở l tính bằng mét (m) chia cho diện tích mặt cắt ngang của điện trở A tính bằng mét vuông (m 2 ):

R = \ rho \ times \ frac {l} {A}

Hình ảnh điện trở

Ký hiệu điện trở

ký hiệu điện trở Điện trở (IEEE) Điện trở làm giảm dòng điện.
ký hiệu điện trở Điện trở (IEC)
biểu tượng chiết áp Chiết áp (IEEE) Điện trở có thể điều chỉnh - có 3 đầu cuối.
ký hiệu chiết áp Chiết áp (IEC)
ký hiệu biến trở Biến trở / Rheostat (IEEE) Điện trở điều chỉnh - có 2 đầu cuối.
ký hiệu biến trở Biến trở / Rheostat (IEC)
Điện trở tông đơ Điện trở trước
Thermistor Điện trở nhiệt - thay đổi điện trở khi nhiệt độ thay đổi
Điện trở quang / Điện trở phụ thuộc ánh sáng (LDR) Thay đổi điện trở theo ánh sáng

Mã màu điện trở

Điện trở của điện trở và khả năng chịu đựng của nó được đánh dấu trên điện trở bằng các dải mã màu biểu thị giá trị điện trở.

Có 3 loại mã màu:

  • 4 dải: chữ số, chữ số, số nhân, dung sai.
  • 5 dải: chữ số, chữ số, chữ số, số nhân, dung sai.
  • 6 dải: chữ số, chữ số, chữ số, số nhân, dung sai, hệ số nhiệt độ.

Tính toán điện trở của 4 dải điện trở

R = (10 × chữ số 1 + chữ số 2 ) × số nhân

Tính toán điện trở của điện trở 5 hoặc 6 dải

R = (100 × chữ số 1 + 10 × chữ số 2 + chữ số 3 ) × số nhân

Các loại điện trở

Biến trở Biến trở có điện trở điều chỉnh được (2 cực)
Chiết áp Chiết áp có điện trở có thể điều chỉnh được (3 đầu cuối)
Quang điện trở Giảm sức cản khi tiếp xúc với ánh sáng
Điện trở nguồn Điện trở nguồn được sử dụng cho các mạch công suất cao và có kích thước lớn.
Giá đỡ bề mặt

(SMT / SMD) điện trở

Điện trở SMT / SMD có kích thước nhỏ. Các điện trở được gắn bề mặt trên bảng mạch in (PCB), phương pháp này nhanh và yêu cầu diện tích bảng nhỏ.
Mạng điện trở Mạng điện trở là một chip chứa một số điện trở có giá trị giống nhau hoặc khác nhau.
Điện trở carbon  
Điện trở chip  
Điện trở oxit kim loại  
Điện trở gốm  

 

Điện trở kéo lên

Trong các mạch kỹ thuật số, điện trở kéo lên là một điện trở thông thường được kết nối với nguồn điện cao thế (ví dụ + 5V hoặc + 12V) và đặt mức đầu vào hoặc đầu ra của thiết bị thành '1'.

Điện trở kéo lên đặt mức '1' khi ngắt kết nối đầu vào / đầu ra. Khi đầu vào / đầu ra được kết nối, mức được xác định bởi thiết bị và ghi đè điện trở kéo lên.

Điện trở kéo xuống

Trong các mạch kỹ thuật số, điện trở kéo xuống là một điện trở thông thường được nối với đất (0V) và đặt mức đầu vào hoặc đầu ra của thiết bị thành '0'.

Điện trở kéo xuống đặt mức '0' khi ngắt kết nối đầu vào / đầu ra. Khi đầu vào / đầu ra được kết nối, mức được xác định bởi thiết bị và ghi đè điện trở kéo xuống.

 

Điện trở ►

 


Xem thêm

Advertising

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
BẢNG RAPID