Cuộn cảm

Cuộn cảm là một thành phần điện có chức năng lưu trữ năng lượng trong từ trường.

Cuộn cảm được làm bằng một cuộn dây dẫn.

Trong sơ đồ mạch điện, cuộn cảm được đánh dấu bằng chữ L.

Độ tự cảm được đo bằng đơn vị Henry [L].

Cuộn cảm làm giảm dòng điện trong mạch xoay chiều và ngắn mạch trong mạch điện một chiều.

Hình ảnh cuộn cảm

Ký hiệu cuộn cảm

Cuộn cảm
Cuộn cảm lõi sắt
Cuộn cảm biến đổi

Cuộn cảm mắc nối tiếp

Đối với một số cuộn cảm mắc nối tiếp thì tổng độ tự cảm tương đương là:

L Tổng = L 1 + L 2 + L 3 + ...

Cuộn cảm song song

Đối với một số cuộn cảm mắc song song thì tổng độ tự cảm tương đương là:

\ frac {1} {L_ {Total}} = \ frac {1} {L_ {1}} + \ frac {1} {L_ {2}} + \ frac {1} {L_ {3}} + .. .

Điện áp cuộn cảm

v_L (t) = L \ frac {di_L (t)} {dt}

Cuộn cảm hiện tại

i_L (t) = i_L (0) + \ frac {1} {L} \ int_ {0} ^ {t} v_L (\ tau) d \ tau

Năng lượng của cuộn cảm

E_L = \ frac {1} {2} LI ^ 2

Mạch xoay chiều

Điện kháng của cuộn cảm

X L = ωL

Trở kháng của cuộn cảm

Dạng Descartes:

Z L = jX L = jωL

Dạng cực:

Z L = X L ∠90º

 


Xem thêm:

Advertising

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
BẢNG RAPID