Trình tạo bảng HTML

Trình tạo mã bảng HTML.

Nhập thuộc tính Bảng HTML và nhấn nút Tạo Bảng :

Tính chất:
Hàng:
Cột:
Chiều rộng của cái bàn:
Chiều cao bàn:
Chiều rộng cột:
Chiều cao hàng:
Màu nền của tiêu đề:
Màu nền cơ thể:
màu viền:
chiều rộng biên giới: px
kiểu viền:
biên giới-sụp đổ:
khoảng cách đường viền: px
text-align:
đệm: px
chú thích-phụ:
chú thích căn chỉnh:
Nhấp vào bảng để nhập dữ liệu bảng:
Bảng 1
Tiêu đề 1 Tiêu đề 2 Tiêu đề 3 Tiêu đề 4
       
       
       
       
Mã:

 


Xem thêm

Advertising

CÔNG CỤ WEB
BẢNG RAPID