Kalkulačka směrodatné odchylky

Kalkulačka směrodatné odchylky (σ) se střední hodnotou a rozptylem online.

Populace a vzorkovaná směrodatná odchylka kalkulačka

Zadejte datové hodnoty oddělené čárkami (např .: 3,2,9,4) nebo mezerami (např .: 3 2 9 4) a stiskněte tlačítko Vypočítat .

Zadejte hodnoty dat:
   
Standardní odchylka populace:
Standardní směrodatná odchylka:
Rozptyl populace:
Rozptyl vzorku:
Znamenat:

Diskrétní kalkulačka směrodatných odchylek s náhodnými proměnnými

Do každého řádku zadejte pravděpodobnost nebo hmotnost a číslo dat:

Pravděpodobnost Datové číslo
Standardní odchylka:
Varianta:
Znamenat:

Výpočet směrodatné odchylky celé populace

Průměr populace:

průměr populace

Standardní odchylka populace:

směrodatná odchylka populace

Výpočet směrodatné odchylky vzorkovaných dat

Průměr vzorku:

Průměrný vzorek

Standardní směrodatná odchylka:

Standardní směrodatná odchylka

Výpočet směrodatné odchylky diskrétní náhodné proměnné

Průměr náhodné proměnné:

průměrná náhodná proměnná

Diskrétní směrodatná odchylka náhodné proměnné:

náhodná směrodatná odchylka

 


Viz také

Advertising

Matematické kalkulátory
RYCHLÉ STOLY