Jak vypočítat známku závěrečné zkoušky

Výpočet stupně závěrečné zkoušky.

Výpočet stupně závěrečné zkoušky

Známka za závěrečnou zkoušku se rovná 100% násobku požadovaného stupně, minus 100% mínus váha závěrečné zkoušky (w) krát aktuální známka (g), děleno váhou závěrečné zkoušky (w):

Závěrečná zkouška třída =

= (100% × požadovaný stupeň - (100% - w ) × aktuální stupeň ) / w

Příklad

Aktuální známka je 70% (nebo C-).

Hmotnost závěrečné zkoušky je 50%.

Požadovaný stupeň je 80% (nebo B-).

Výpočet

Známka za závěrečnou zkoušku se rovná 100% násobku požadovaného stupně, minus 100% mínus váha závěrečné zkoušky (w) krát aktuální známka (g), děleno váhou závěrečné zkoušky (w):

Závěrečná zkouška třída =

= (100% × požadovaný stupeň - (100% - w ) × aktuální stupeň ) / w

= (100% × 80% - (100% - 50%) × 70%) / 50% = 90%

Výsledná známka závěrečné zkoušky by tedy měla být 90% (nebo A-).

 

Kalkulačka konečné známky ►

 


Viz také

Advertising

VÝPOČETNÍ VÝPOČTY
RYCHLÉ STOLY