Převaděč textu na hexadecimální kód ASCII

Zadejte textový řetězec ASCII / Unicode a stiskněte tlačítko Převést :

Jak převést text na hexadecimální

Převést text na hexadecimální kód ASCII:

 1. Získejte charakter
 2. Získejte desetinný kód znaku z tabulky ASCII
 3. Převést desítkové na šestibajt
 4. Pokračujte dalším znakem

Příklad

Převést text „Rostlinné stromy“ na hexadecimální kód ASCII:

Řešení:

Použijte tabulku ASCII k získání kódu ASCII ze znaku.

"P" = 80 = 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 50 16

"l" = 108 = 6 × 16 1 + 12 × 16 0 = 6C 16

"a" = 97 = 6 × 16 1 + 1 × 16 0 = 61 16

U všech textových znaků byste měli získat hex bajty:

„50 6C 61 6E 74 20 74 72 65 65 73“

Jak převést ASCII text na Hex?

 1. Získejte charakter
 2. Získejte ASCII kód ​​znaku z ASCII tabulky
 3. Převést desítkové na šestibajt
 4. Pokračujte dalším znakem

Jak používat převodník ASCII Text na Hex?

 1. Vložte text do vstupního textového pole.
 2. Vyberte typ kódování znaků.
 3. Vyberte řetězec oddělovače výstupu.
 4. Stiskněte tlačítko Převést.

Jak převést angličtinu na hexadecimální kód?

 1. Získejte anglický dopis
 2. Získejte ASCII kód ​​anglického dopisu z ASCII tabulky
 3. Převést desítkové na šestibajt
 4. Pokračujte dalším anglickým dopisem

Jak převést znak 'A' na hex?

Použijte tabulku ASCII:
'A' = 65 10 = 4 × 16 + 1 = 4 × 16 1 + 1 × 16 0 = 41 16

Jak převést znak „0“ na hex?

Použijte tabulku ASCII:
'0' = 48 10 = 3 × 16 = 3 × 16 1 + 0 × 16 0 = 30 16

ASCII text na hex, binární převodní tabulka


Znak ASCII
Hexadecimální Binární
NUL 00 00000000
SOH 01 00000001
STX 02 00000010
ETX 03 00000011
EOT 04 00000100
ENQ 05 00000101
ACK 06 00000110
BEL 07 00000111
BS 08 00001000
HT 09 00001001
LF 0A 00001010
VT 0B 00001011
FF 0C 00001100
ČR 0D 00001101
SO 0E 00001110
SI 0F 00001111
DLE 10 00010000
DC1 11 00010001
DC2 12 00010010
DC3 13 00010011
DC4 14 00010100
NAK 15 00010101
SYN 16 00010110
ETB 17 00010111
MŮŽE 18 00011000
EM 19 00011001
SUB 1A 00011010
ESC 1B 00011011
FS 1C 00011100
GS 1D 00011101
RS 1E 00011110
USA 1F 00011111
Prostor 20 00100000
! 21 00100001
" 22 00100010
# 23 00100011
$ 24 00100100
% 25 00100101
& 26 00100110
'' 27 00100111
( 28 00101000
) 29 00101001
* 2A 00101010
+ 2B 00101011
, 2C 00101100
- 2D 00101101
. 2E 00101110
/ 2F 00101111
0 30 00110000
1 31 00110001
2 32 00110010
3 33 00110011
4 34 00110100
5 35 00110101
6 36 00110110
7 37 00110111
8 38 00111000
9 39 00111001
: 3A 00111010
; 3B 00111011
< 3C 00111100
= 3D 00111101
/ 3E 00111110
? 3F 00111111
@ 40 01000000
A 41 01000001
B 42 01000010
C 43 01000011
D 44 01000100
E 45 01000101
F 46 01000110
G 47 01000111
H 48 01001000
49 01001001
J 4A 01001010
K 4B 01001011
L 4C 01001100
M 4D 01001101
N 4E 01001110
O 4F 01001111
P 50 01010000
Q 51 01010001
R 52 01010010
S 53 01010011
T 54 01010100
U 55 01010101
V 56 01010110
W 57 01010111
X 58 01011000
Y 59 01011001
Z 5A 01011010
[ 5B 01011011
\ 5C 01011100
] 5D 01011101
^ 5E 01011110
_ 5F 01011111
` 60 01100000
a 61 01100001
b 62 01100010
c 63 01100011
d 64 01100100
e 65 01100101
f 66 01100110
g 67 01100111
h 68 01101000
i 69 01101001
j 6A 01101010
k 6B 01101011
l 6C 01101100
m 6D 01101101
n 6E 01101110
o 6F 01101111
p 70 01110000
q 71 01110001
r 72 01110010
s 73 01110011
t 74 01110100
u 75 01110101
v 76 01110110
w 77 01110111
x 78 01111000
y 79 01111001
z 7A 01111010
{ 7B 01111011
| 7C 01111100
} 7D 01111101
~ 7E 01111110
DEL 7F 01111111

 

Převaděč hex na ASCII ►

 


Viz také

Advertising

PŘEVOD ČÍSEL
RYCHLÉ STOLY