Dekodér Base64


Kodér Base64 ►

URL dekodér ►

Příklad kódování textu na base64

Zadávání textu:

Textový vstup je nejprve kódován jako binární bitový tok kódů ASCII každého znaku.

Každých 6 bitů bitového proudu je kódováno na base64 číslici.

Zakódovaný výstup textového řetězce base64:

Příklad kódování obrázku na base64

Vstup obrazu:

květina.jpg

Schéma URI obrazových dat s výstupem dat kódovaných pomocí base64:

 

data:image/jpeg;base64, je záhlaví schématu datového URI.

 

/9j/4AAQSkZ... jsou zakódovaná data base64.

 

HTML <img/ s identifikátorem URI dat base64

<img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZ..."/

 

Pozadí CSS s identifikátorem URI dat base64

body {
    background-image: url('data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZ...');
}

 

URL dekodér ►

 


Viz také

Advertising

WEBOVÉ NÁSTROJE
RYCHLÉ STOLY