Binární textový překladač

Vstoupit binárních čísel s některou prefix / postfix / oddělovač a stiskněte Převést tlačítko
(Eg: 01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101):

Převaděč textu na binární ►

Kódování ASCII používá pro každý znak pevný 1 bajt.

Kódování textu UTF-8 používá pro každý znak proměnný počet bajtů. To vyžaduje oddělovač mezi každým binárním číslem.

Jak převést binární na text

Převést binární kód ASCII na text:

 1. Získejte binární bajt
 2. Převést binární bajt na desítkové
 3. Získejte znak ASCII kódu z ASCII tabulky
 4. Pokračujte dalším bajtem

Příklad

Převést binární kód ASCII „01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011“ :

Řešení:

Použijte tabulku ASCII k získání znaku z kódu ASCII.

01010000 2 = 2 6 +2 4 = 64 + 16 = 80 = "P"

01101100 2 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 64 + 32 + 8 + 4 = 108 = "l"

01100001 2 = 2 6 +2 5 +2 0 = 64 + 32 + 1 = 97 = "a"

Pro všechny binární bajty byste měli dostat text:

"Sázet stromy"

Jak převést binární na text?

 1. Získejte binární bajtový kód
 2. Převést binární bajt na desítkové
 3. Získejte znak desítkového kódu ASCII z tabulky ASCII
 4. Pokračujte dalším binárním bajtem

Jak používat převaděč Binární na Text?

 1. Vložte binární bajtové kódy do vstupního textového pole.
 2. Vyberte typ kódování znaků.
 3. Stiskněte tlačítko Převést.

Jak převést binární kód do angličtiny?

 1. Získejte binární bajtový kód
 2. Převést binární bajt na desítkové
 3. Získejte anglické písmeno desetinného ASCII kódu z ASCII tabulky
 4. Pokračujte dalším binárním bajtem

Jak převést binární 01000001 na text?

Použijte tabulku ASCII:
01000001 = 2 ^ 6 + 2 ^ 0 = 64 + 1 = 65 = znak „A“

Jak převést binární 00110000 na text?

Použijte tabulku ASCII:
00110000 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 32 + 16 = 48 = '0' znak

Tabulka převodu textu z binárního na ASCII

Hexadecimální Binární
Znak ASCII
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 ČR
0E 00001110 SO
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 MŮŽE
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 USA
20 00100000 Prostor
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 ''
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 /
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 `
61 01100001 a
62 01100010 b
63 01100011 c
64 01100100 d
65 01100101 e
66 01100110 f
67 01100111 g
68 01101000 h
69 01101001 i
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 u
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

 


Viz také

Advertising

PŘEVOD ČÍSEL
RYCHLÉ STOLY