Jak převést binární na desítkové

Desetinné číslo se rovná součtu binárních číslic (d n ) krát jejich síly 2 (2 n ):

desítkové = d 0 × 2 0 + d 1 × 2 1 + d 2 × 2 2 + ...

Příklad č. 1

Najděte desetinnou hodnotu 111001 2 :

binární číslo: 1 1 1 0 0 1
síla 2: 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0

111001 2 = 1⋅2 5 + 1⋅2 4 + 1⋅2 3 + 0⋅2 2 + 0⋅2 1 + 1⋅2 0 = 57 10

Příklad č. 2

Najděte desetinnou hodnotu 1 00011 2 :

binární číslo: 1 0 0 0 1 1
síla 2: 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1 2 0

100011 2 = 1⋅2 5 + 0⋅2 4 + 0⋅2 3 + 0⋅2 2 + 1⋅2 1 + 1⋅2 0 = 35 10

Převodník z binárního na desítkový ►

Tabulka převodu z binárního na desítkové číslo

Binární Desetinný
0 0
1 1
10 2
11 3
100 4
101 5
110 6
111 7
1000 8
1001 9
1010 10
1011 11
1100 12
1101 13
1110 14
1111 15
10 000 16
10001 17
10010 18
10011 19
10100 20
10101 21
10110 22
10111 23
11000 24
11001 25
11010 26
11011 27
11100 28
11101 29
11110 30
11111 31
100 000 32
10 000 000 64
10000000 128
100000000 256

 

Jak převést desítkové na binární ►

 


Viz také

Advertising

PŘEVOD ČÍSEL
RYCHLÉ STOLY