Jak převést desítkové na binární

Kroky převodu:

  1. Vydělte číslo 2.
  2. Získejte celočíselný kvocient pro další iteraci.
  3. Získejte zbytek pro binární číslici.
  4. Opakujte kroky, dokud se podíl nebude rovnat 0.

Příklad č. 1

Převést 13 10 na binární:

Dělení
2
Kvocient Zbytek Bit #
13/2 6 1 0
6/2 3 0 1
3/2 1 1 2
1/2 0 1 3

Takže 13 10 = 1101 2

Příklad č. 2

Převést 174 10 na binární:

Dělení
2
Kvocient Zbytek Bit #
174/2 87 0 0
87/2 43 1 1
43/2 21 1 2
21/2 10 1 3
10/2 5 0 4
5/2 2 1 5
2/2 1 0 6
1/2 0 1 7

Takže 174 10 = 10101110 2

 

Jak převést binární na desítkové ►

 


Viz také

Advertising

PŘEVOD ČÍSEL
RYCHLÉ STOLY