Jak převést radiány na stupně

Vzorec převodu na radiány na stupně

Jeden stupeň se rovná 0,01745329252 radiánům:

1 ° = π / 180 ° = 0,005555556π = 0,01745329252 rad

Jeden radián se rovná 57,295779513 stupňů:

1 rad = 180 ° / π = 57,295779513 °

 

Úhel α ve stupních se rovná úhlu α v radiánech krát 180 stupňů děleno konstantou pi:

α (stupně) = α (radiány) × 180 ° / π

nebo

stupně = radiány × 180 ° / π

Příklad

Převést úhel 0,5236 rad na stupně:

α (stupně) = α (radiány) × 180 ° / π = 0,5236 rad × 180 ° / 3,1459 = 30 °

 

Jak převést stupně na radiány ►

 


Viz také

Advertising

PŘEVOD ČÍSEL
RYCHLÉ STOLY