Jak převést číslo na římské číslice

Jak převést desetinné číslo na římské číslice .

Převod z desítkového čísla na římské číslice

Pro desetinné číslo x:

 1. V následující tabulce vyhledejte nejvyšší desítkovou hodnotu v, která je menší nebo rovna desítkovému číslu x

  a odpovídající římská číslice n:

 2.  

  Desetinná hodnota (v) Římské číslo (n)
  1
  4 IV
  5 V
  9 IX
  10 X
  40 XL
  50 L
  90 XC
  100 C
  400 CD
  500 D
  900 CM
  1000 M

   

 3. Napište římskou číslici n, kterou jste našli, a odečtěte její hodnotu v od x:

  x = x - v

 4. Opakujte fáze 1 a 2, dokud nezískáte nulový výsledek x.

Příklad č. 1

x = 36

Iterace # Desetinné číslo (x) Nejvyšší desetinná hodnota (v) Nejvyšší římská číslice (n) Dočasný výsledek
1 36 10 X X
2 26 10 X XX
3 16 10 X XXX
4 6 5 V XXXV
5 1 1 XXXVI

 

Příklad č. 2

x = 2012

Iterace # Desetinné číslo (x) Nejvyšší desetinná hodnota (v) Nejvyšší římská číslice (n) Dočasný výsledek
1 2012 1000 M M
2 1012 1000 M MM
3 12 10 X MMX
4 2 1 MMXI
5 1 1 MMXII

 

Příklad č. 3

x = 1996

Iterace # Desetinné číslo (x) Nejvyšší desetinná hodnota (v) Nejvyšší římská číslice (n) Dočasný výsledek
1 1996 1000 M M
2 996 900 CM MCM
3 96 90 XC MCMXC
4 6 5 V MCMXCV
5 1 1 MCMXCVI

 

Jak převést římské číslice na číslo ►

 


Viz také

Advertising

PŘEVOD ČÍSEL
RYCHLÉ STOLY