Jak převést desítkové na hex

Kroky převodu:

  1. Vydělte číslo 16.
  2. Získejte celočíselný kvocient pro další iteraci.
  3. Získejte zbytek hexadecimální číslice.
  4. Opakujte kroky, dokud se podíl nebude rovnat 0.

Příklad č. 1

Převést 7562 10 na hex:

Rozdělení
do 16
Kvocient Zbytek
(desítkově)
Zbytek
(hex)
Číslice #
7562/16 472 10 A 0
472/16 29 8 8 1
29/16 1 13 D 2
1/16 0 1 1 3

Takže 7562 10 = 1D8A 16

Příklad č. 2

Převést 35631 10 na hex:

Rozdělení
do 16
Kvocient Zbytek
(desítkově)
Zbytek
(hex)
Číslice #
35631/16 2226 15 F 0
2226/16 139 2 2 1
139/16 8 12 B 2
8/16 0 8 8 3

Takže 35631 10 = 8B2F 16

 

Jak převést hexadecimální na desítková ►

 


Viz také

Advertising

PŘEVOD ČÍSEL
RYCHLÉ STOLY