Jak převést římské číslice na číslo

Jak převést římské číslice na desetinné číslo.

Převod římských číslic na desetinná čísla

Pro římskou číslici r:

 1. V následující tabulce vyhledejte nejvyšší římskou číslici (n) s nejvyšší desetinnou hodnotou (v)

  která je převzata z levé části římské číslice r:

 2.  

  Římské číslo (n) Desetinná hodnota (v)
  1
  IV 4
  V 5
  IX 9
  X 10
  XL 40
  L 50
  XC 90
  C 100
  CD 400
  D 500
  CM 900
  M 1000

   

 3. Přidejte k desetinnému číslu x hodnotu v římské číslice, kterou jste našli:

  x = x + v

 4. Opakujte fáze 1 a 2, dokud nezískáte všechny římské číslice r.

Příklad č. 1

r = XXXVI

Iterace # Nejvyšší římská číslice (n) Nejvyšší desetinná hodnota (v) Desetinné číslo (x)
1 X 10 10
2 X 10 20
3 X 10 30
4 V 5 35
5 1 36

 

Příklad č. 2

r = MMXII

Iterace # Nejvyšší římská číslice (n) Nejvyšší desetinná hodnota (v) Desetinné číslo (x)
1 M 1000 1000
2 M 1000 2000
3 X 10 2010
4 1 2011
5 1 2012

 

 

Příklad č. 3

r = MCMXCVI

Iterace # Nejvyšší římská číslice (n) Nejvyšší desetinná hodnota (v) Desetinné číslo (x)
1 M 1000 1000
2 CM 900 1900
3 XC 90 1990
4 V 5 1995
5 1 1996

 

Jak převést číslo na římské číslice ►

 


Viz také

Advertising

PŘEVOD ČÍSEL
RYCHLÉ STOLY