Sådan konverteres Wh til kW

Sådan konverteres energi i wattime (Wh) til elektrisk kraft i kilowatt (kW) .

Du kan beregne kilowatt fra watt-timer og timer, men du kan ikke konvertere watt-time til kilowatt-enheder, da watt-time og kilowatt-enheder repræsenterer forskellige mængder.

Watts-time til kilowatt beregningsformel

Effekten P i kilowatt (kW) er lig med energien E i wattime (Wh) divideret med 1000 gange tidsperioden t i timer (h):

P (kW) = E (Wh) / (1000 × t (h) )

kilowatt = watt-time / (1000 × timer)

eller

kW = Wh / (1000 × h)

Eksempel

Hvad er strømforbruget i kilowatt, når energiforbruget er 15000 watt-time i en varighed på 3 timer?

P = 15000 Wh / (1000 × 3 timer) = 5 kW

 

Sådan konverteres kW til Wh ►

 


Se også

Advertising

ELEKTRISKE BEREGNINGER
HURTIGE TABLER