Sådan konverteres forstærkere til watt

Sådan konverteres elektrisk strøm i ampere (A) til elektrisk effekt i watt (W) .

Du kan beregne watt fra forstærkere og volt . Du kan ikke konvertere forstærkere til watt, da watt og forstærkerenheder ikke måler den samme mængde.

Jævnstrømsforstærkere til watt beregningsformel

Effekten P i watt (W) er lig med strømmen I i ampere (A), gange spændingen V i volt (V):

P (W) = I (A) × V (V)

Så watt er lig med ampere gange volt:

watt = amp × volt

eller

W = A × V

Eksempel

Hvad er strømforbrug i watt, når strømmen er 3A, og spændingsforsyningen er 110V?

Svar: effekten P er lig med strøm på 3 ampere gange spændingen på 110 volt.

P = 3A × 110V = 330W

AC-faseforstærkere til watt beregningsformel

Den virkelige effekt P i watt (W) er lig med effektfaktoren PF gange fasestrømmen I i ampere (A), gange RMS-spændingen V i volt (V):

P (W) = PF × I (A) × V (V)

Så watt er lig med effektfaktor gange ampere gange volt:

watt = PF × amp × volt

eller

W = PF × A × V

Eksempel

Hvad er strømforbrug i watt, når effektfaktoren er 0,8, og fasestrømmen er 3A, og RMS-spændingsforsyningen er 110V?

Svar: effekt P er lig med effektfaktor på 0,8 gange strøm på 3 ampere gange spænding på 110 volt.

P = 0,8 × 3A × 110V = 264W

AC tre-fase forstærkere til watt beregningsformel

Watts beregning med linie til linjespænding

Den virkelige effekt P i watt (W) er lig med kvadratroden på 3 gange effektfaktoren PF gange fasestrømmen I i ampere (A), gange linjen til linjen RMS-spænding V L-L i volt (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V)

Så watt er lig kvadratroden på 3 gange effektfaktor PF gange ampere gange volt:

watt = 3 × PF × amp × volt

eller

W = 3 × PF × A × V

Eksempel

Hvad er strømforbrug i watt, når effektfaktoren er 0,8, og fasestrømmen er 3A, og RMS-spændingsforsyningen er 110V?

Svar: effekten P er lig med en effektfaktor på 0,8 gange strøm på 3 ampere gange spændingen på 110 volt.

P = 3 × 0,8 × 3A × 110V = 457W

Watts beregning med linje til neutral spænding

Beregningen forudsætter, at belastningerne er afbalancerede.

Den virkelige effekt P i watt (W) er lig med 3 gange effektfaktoren PF gange fasestrømmen I i ampere (A), gange linjen til neutral RMS-spænding V L-0 i volt (V):

P (W) = 3 × PF × I (A) × V L-0 (V)

Så watt er lig med 3 gange effektfaktor PF gange ampere gange volt:

watt = 3 × PF × amp × volt

eller

W = 3 × PF × A × V

 

Sådan konverteres watt til forstærkere ►

 


Se også

Advertising

ELEKTRISKE BEREGNINGER
HURTIGE TABLER