Sådan konverteres forstærkere til kilowatt

Sådan konverteres elektrisk strøm i ampere (A) til elektrisk effekt i kilowatt (kW) .

Du kan beregne kilowatt fra forstærkere og volt . Du kan ikke konvertere forstærkere til kilowatt, da kilowatt og forstærkerenheder ikke måler den samme mængde.

Jævnstrømsforstærkere til kilowatt beregningsformel

Effekten P i kilowatt er lig med strømmen I i ampere, gange spændingen V i volt divideret med 1000:

P (kW) = I (A) × V (V) / 1000

Så kilowatt er lig med ampere gange volt divideret med 1000:

kilowatt = amp × volt / 1000

eller

kW = A × V / 1000

Eksempel

Hvad er strømforbrug i kW, når strømmen er 3A, og spændingsforsyningen er 110V?

Svar: effekten P er lig med strømmen på 3 ampere gange spændingen på 110 volt divideret med 1000.

P = 3A × 110V / 1000 = 0,33kW

AC-faseforstærkere til kilowatt beregningsformel

Den reelle effekt P i kilowatt er lig med effektfaktoren PF gange fasestrømmen I i ampere, gange RMS-spændingen V i volt divideret med 1000:

P (kW) = PF × I (A) × V (V) / 1000

Så kilowatt er lig med effektfaktor gange ampere gange volt divideret med 1000:

kilowatt = PF × amp × volt / 1000

eller

kW = PF × A × V / 1000

Eksempel

Hvad er strømforbrug i kW, når effektfaktoren er 0,8, og fasestrømmen er 3A, og RMS-spændingsforsyningen er 110V?

Svar: effekt P er lig med effektfaktor på 0,8 gange strøm på 3 ampere gange spænding på 110 volt, divideret med 1000.

P = 0,8 × 3A × 110V / 1000 = 0,264kW

AC tre-fase forstærkere til kilowatt beregningsformel

Den virkelige effekt P i kilowatt er lig med kvadratroden på 3 gange effektfaktoren PF gange fasestrømmen I i ampere, gange linjen til linjen RMS-spænding V L-L i volt divideret med 1000:

P (kW) = 3 × PF × I (A) × V L-L (V) / 1000

Så kilowatt er lig kvadratroden på 3 gange effektfaktor PF gange ampere gange volt divideret med 1000:

kilowatt = 3 × PF × amp × volt / 1000

eller

kW = 3 × PF × A × V / 1000

Eksempel

Hvad er strømforbrug i kW, når effektfaktoren er 0,8, og fasestrømmen er 3A, og RMS-spændingsforsyningen er 110V?

Svar: effekten P er lig med kvadratroden på 3 gange effektfaktoren på 0,8 gange strømmen på 3 ampere gange spændingen på 110 volt divideret med 1000.

P = 3 × 0,8 × 3A × 110V / 1000 = 0,457kW

 

Sådan konverteres kilowatt til forstærkere ►

 


Se også

Advertising

ELEKTRISKE BEREGNINGER
HURTIGE TABLER