Sådan konverteres kilowatt-time til kilowatt

Sådan konverteres energi i kilowatt-time (kWh) til elektrisk kraft i kilowatt (kW) .

Du kan beregne kilowatt fra kilowatt-time og timer, men du kan ikke konvertere kilowatt-time til kilowatt, da kilowatt-time og kilowatt-enheder repræsenterer forskellige mængder.

Kilowatt-time til kilowatt beregningsformel

Effekten P i kilowatt (kW) er lig med energien E i kilowatt-time (kWh) divideret med tidsperioden t i timer (hr):

P (kW) = E (kWh) / t (time)

kilowatt = kilowatt-time / time

eller

kW = kWh / h

Eksempel

Hvad er strømforbruget i kilowatt, når energiforbruget er 15 kilowatt-time i en varighed på 3 timer?

P = 15 kWh / 3 timer = 5 kW

 

Sådan konverteres kW til kWh ►

 


Se også

Advertising

ELEKTRISKE BEREGNINGER
HURTIGE TABLER