Võrdne märk

Võrdusmärk on kirjutatud kahe horisontaaljoonena:

=

Võrdusmärk tähistab märgi mõlemal küljel 2 avaldise võrdsust.

Näiteks:

3 + 2 = 5

tähendab, et 3 pluss 2 on võrdne 5-ga.

Võrdusmärk asub arvuti klaviatuuril tagasilükkeklahvi lähedal.

 

 


Vaata ka

Advertising

MATM SÜMBOLID
KIIRED TABELID