સાઇન કેલ્ક્યુલેટર

ત્રિકોણમિતિ સાઇન કેલ્ક્યુલેટર.

સાઇન કેલ્ક્યુલેટર

કેલ્ક્યુલેટર પર પાપ (x) ની ગણતરી કરવા માટે:

  1. ઇનપુટ એંગલ દાખલ કરો.
  2. કોમ્બો બ inક્સમાં કોણ પ્રકારનાં ડિગ્રી (°) અથવા રેડિયન (રેડ) પસંદ કરો.
  3.  પરિણામની ગણતરી કરવા માટે = બટન દબાવો .
sin
પરિણામ:

Verseંધી સાઇન કેલ્ક્યુલેટર

સાઇન વેલ્યુ દાખલ કરો, ડિગ્રી (°) અથવા રેડિયન (રેડ) પસંદ કરો અને = બટન દબાવો:

પાપ -1
પરિણામ:

 


આ પણ જુઓ

Advertising

ગણિત ગણતરીઓ
ઝડપી ટેબલ્સ