વિભાજન અપૂર્ણાંક કેલ્ક્યુલેટર

વિભાજન અપૂર્ણાંક કેલ્ક્યુલેટર ઓનલાઇન.

અપૂર્ણાંક દાખલ કરો અને = બટન દબાવો.

સ્લેશ (/) સાથે સરળ અપૂર્ણાંક દાખલ કરો.

ઉદાહરણ તરીકે:  1/2 ÷ 1/3

જગ્યા સાથે મિશ્ર સંખ્યાઓ દાખલ કરો.

ઉદાહરણ તરીકે:  2 1/2 ÷ 1 1/3

÷    
 
 
 

વિભાજન અપૂર્ણાંકનું ઉદાહરણ

1/2 2 1/3 = 1/2 × 3/1 = (1 × 3) / (2 × 1) = 3/2 = 1 1

 


આ પણ જુઓ

Advertising

ગણિત ગણતરીઓ
ઝડપી ટેબલ્સ