અપૂર્ણાંક કેલ્ક્યુલેટર ઉમેરી રહ્યા છે

Ractionsનલાઇન અપૂર્ણાંક કેલ્ક્યુલેટર ઉમેરવાનું.

અપૂર્ણાંક દાખલ કરો અને = બટન દબાવો.

સ્લેશ (/) સાથે સરળ અપૂર્ણાંક દાખલ કરો.

ઉદાહરણ તરીકે:  1/2 + 1/3

જગ્યા સાથે મિશ્ર સંખ્યાઓ દાખલ કરો.

ઉદાહરણ તરીકે:  2 1/2 + 1 1/3

+    
 
 
 

અપૂર્ણાંકનું ઉદાહરણ ઉમેરવું

1/2 + 1/3 = (1 × 3 + 1 × 2) / (2 × 3) = 5/6

 


આ પણ જુઓ

Advertising

ગણિત ગણતરીઓ
ઝડપી ટેબલ્સ