כיצד להמיר Ah ל- mAh

כיצד להמיר ממטען חשמלי של אמפר-שעה (Ah) למיליאמפר-שעה (mAh).

נוסחת חישוב אמפר-שעה למיליאמפר-שעה

המטען החשמלי Q (mAh) במיליאמפר-שעות (mAh) שווה למטען החשמלי Q (Ah) בשעות אמפר (Ah) כפול 1000:

Q (mAh) = Q (Ah) × 1000

 

אז מיליאמפר-שעה שווה לאמפר-שעה כפול 1000mAh / Ah:

מיליאמפ-שעה = אמפר-שעה × 1000

או

mAh = אה × 1000

דוגמא

המרת מטען חשמלי של 3 אמפר לשעה למיליאמפ-שעה:

המטען החשמלי Q שווה ל -3 אמפר-שעה פעמים 1000:

Q = 3Ah × 1000 = 3000mAh

 

כיצד להמיר mAh לאח ►

 


ראה גם

Advertising

חישובים חשמליים
שולחנות מהירים