כיצד להמיר mAh ל- Wh

כיצד להמיר מיליאמפ-שעות (mAh) לוואט-שעות (Wh).

חישוב מיליאמפר לשעות וואט

האנרגיה E (Wh) בשעות הוואט שווה למטען החשמלי Q (mAh) במיליאמפ-שעות כפול המתח V (V) בוולט (V) חלקי 1000:

E (Wh) = Q (mAh) × V (V) / 1000

אז וואט-שעות שווה למיליאמפ-שעות כפול וולט חלקי 1000:

ואט-שעות = מיליאמפ-שעות × וולט / 1000

או

Wh = mAh × V / 1000

דוגמא

מצא את האנרגיה בשעות ואט כאשר המטען החשמלי הוא 300 מיליאמפר-שעה והמתח הוא 5 וולט.

האנרגיה E שווה ל -300 מיליאמפר-שעה כ -5 וולט חלקי 1000:

E = 300mAh × 5V / 1000 = 1.5Wh

 

כיצד להמיר Wh ל- mAh ►

 


ראה גם

Advertising

חישובים חשמליים
שולחנות מהירים