קישור עוגן HTML

קוד קישור עוגן HTML. כיצד לקשר באותו דף ב- HTML.

קישור לעוגן באותו דף

<a href="#example"/Example headline</a/

הקוד ייצור קישור זה:

כותרת לדוגמא

 

בעת לחיצה על הקישור לעיל הדפדפן יקפוץ לכותרת למטה, עם קוד זה:

<h5/<a id="example"/</a/Example headline</h5/

כותרת לדוגמא

קצת טקסט ...

קישור לעיגון בעמוד אחר

<a href="../html-link.html#generator">HTML link code generator</a>

הקוד ייצור קישור זה:

מחולל קוד קישור HTML

בעת לחיצה על הקישור הדפדפן יקפוץ לקטע דף הקישור ל- html שיש בו קוד זה:

<h2><a id="generator"></a>HTML link code generator</h2>

 

 


ראה גם

Advertising

קישורי HTML
שולחנות מהירים