קישור טקסט HTML

קוד קישור לטקסט HTML.

 

<a href="../html-link.htm"/HTML Link Code</a/

הקוד ייצור קישור זה:

קוד קישור HTML

 

לקוד יש את החלקים הבאים:

  • <a/ הוא תג הקישור.
  • תכונה href מגדירה את כתובת האתר שאליה יש לקשר.
  • </a/ הוא תג הסיום של הקישור.

 


ראה גם

Advertising

קישורי HTML
שולחנות מהירים