קישור HTML בחלון חדש

כיצד לפתוח קישור בחלון חדש או בכרטיסייה חדשה.

פתח קישור בחלון או בכרטיסייה חדשה

על מנת לפתוח קישור בחלון / לשונית חדשה, הוסף target = "_ blank" בתוך התג <a/:

<a href="../html-link.htm" target="_blank"/Open page in new window</a/

הקוד ייצור קישור זה:

פתח דף בחלון חדש

חלון חדש או כרטיסייה חדשה

אינך יכול לקבוע אם הקישור ייפתח בחלון חדש או בכרטיסייה חדשה. זה תלוי בהגדרות הדפדפן. 

פתח קישור בחלון חדש עם גודל מוגדר

על מנת לפתוח קישור בחלון חדש, הוסף את הפקודה Javascript onclick = "window.open ('text-link.htm', 'name', 'width = 600, height = 400') בתוך התווית <a/:

<a href="../html-link.htm" target="popup" onclick="window.open('../html-link.htm','name','width=600,height=400')"/Open page in new window</a/

הקוד ייצור קישור זה:

פתח דף בחלון חדש

 


ראה גם

Advertising

קישורי HTML
שולחנות מהירים