קישור לתמונת HTML

כיצד להפוך תמונה לקישור.

קוד קישור לתמונת HTML

<a href="../html-link.htm"/<img src="flower.jpg" width="82" height="86" title="White flower" alt="Flower"/</a/

או עדיף להשתמש בעיצוב css כדי לקבוע את הרוחב והגובה.

<a href="../html-link.htm"/<img src="flower.jpg" style="width:82px; height:86px" title="White flower" alt="Flower"/</a/

הקוד ייצור קישור זה:

פֶּרַח

 

לקוד יש את החלקים הבאים:

  • <a> הוא תג הקישור.
  • תכונה href מגדירה את כתובת האתר שאליה יש לקשר.
  • <img> הוא תג ההתחלה של התמונה.
  • תכונת src מגדירה את קובץ התמונה.
  • תכונה title מגדירה את הטקסט של תיאור כלי התמונה.
  • alt הוא מאפיין התג של alt.
  • תכונות סגנון קובעות עם css רוחב וגובה התמונה.
  • </a> הוא תג הסיום של הקישור.

 


ראה גם

Advertising

קישורי HTML
לוחות תעודות זהות