קישור כפתור HTML

קוד קישור לחצן HTML.

קישור כפתור HTML

ללא JavaScript:

<form action="../html-link.htm"/
    <input type="submit" value="This is a button link"/
</form/

עם JavaScript:

<input type="button" value="This is button link" onclick="window.location.href='../html-link.htm'"/

 


ראה גם

Advertising

קישורי HTML
שולחנות מהירים