एम्प्सला वॅट्समध्ये कसे रूपांतरित करावे

कसे रूपांतरित करण्यात विद्युत चालू मध्ये amps (अ) ते इलेक्ट्रिक पॉवर मध्ये वॅट्स (प) .

आपण एम्प्स आणि व्होल्टमधून वॅट्सची गणना करू शकता . आपण एम्प्सला वॅट्समध्ये रूपांतरित करू शकत नाही कारण वॅट्स आणि एम्प्स युनिट्स समान प्रमाणात मोजत नाहीत.

डीसी एम्प्स ते वॅट्स गणना सूत्र

शक्ती पी वॅट्स (प) मध्ये समान आहे चालू मी amps मध्ये (अ), वेळा अनियमित व्ही व्होल्ट मध्ये (V):

पी (डब्ल्यू) = मी (ए) × व्ही (व्ही)

तर वॉट्स एम्पीएस वेळा व्होल्टच्या बरोबरीने असतात:

वॅट = विद्युतप्रवाह मोजण्याच्या एककाचे संक्षिप्त रुप × व्होल्ट

किंवा

डब्ल्यू = ए × व्ही

उदाहरण

जेव्हा विद्युत् प्रवाह 3 ए असतो आणि व्होल्टेज पुरवठा 110 व्ही असतो तेव्हा वॅटमध्ये उर्जा वापरणे काय आहे?

उत्तरः पॉवर पी 110 व्होल्टच्या व्होल्टेजच्या 3 एम्पीएस वेळाच्या वर्तमान समतुल्य आहे.

पी = 3 ए × 110 व्ही = 330 डब्ल्यू

एसी सिंगल फेज एम्प्स ते वॅट्स गणना सूत्र

वॉट्स (डब्ल्यू) मधील वास्तविक उर्जा पी एपीएस (ए) मधील चालू फेज आईच्या वेळा पीएफच्या पॉवर फॅक्टरच्या समान आहे, व्होल्ट्स (व्ही) मधील आरएमएस व्होल्टेज व्हीच्या वेळा :

पी (डब्ल्यू) = पीएफ × आय (ए) × व्ही (व्ही)

तर वॅट्स पॉवर फॅक्टर टाइम्स एम्पीएस वेळा व्होल्ट्ससारखे असतात:

वॅट = पीएफ × अँप × व्होल्ट

किंवा

डब्ल्यू = पीएफ × ए × व्ही

उदाहरण

जेव्हा पॉवर फॅक्टर 0.8 असतो आणि टप्प्यात चालू 3 ए असतो आणि आरएमएस व्होल्टेज पुरवठा 110 व्ही असतो तेव्हा वॅट्समध्ये उर्जा वापर म्हणजे काय?

उत्तरः पॉवर पी 110 व्होल्टच्या 3 एम्प्स वेळा व्होल्टेजच्या विद्युत् घटकांच्या 0.8 पट विद्युत् घटकांच्या बरोबरीचे आहे.

पी = 0.8 × 3 ए × 110 व् = 264 डब्ल्यू

एसी थ्री फेज एम्प्स ते वॅट्स गणना सूत्र

लाइन टू लाइन व्होल्टेजसह वॅट्सची गणना

वॅट्स मधील वास्तविक शक्ती पी (डब्ल्यू) पॉवर फॅक्टरच्या पीएफच्या चौपट मुळेच्या समतुल्य आहे , एएमपीएस (ए) मधील चालू फेज चालू मी , व्होल्ट (व्ही) मधील आरएमएस व्होल्टेज व्ही -एल- लाइनच्या ओळीच्या पटापेक्षा :

पी (डब्ल्यू) = 3 × पीएफ × आय (ए) × व्ही एल-एल (व्ही)

तर वॅट्स 3 पट पॉवर फॅक्टर पीएफ वेळा एम्प्स टाइम व्होल्टच्या स्क्वेअर रूटच्या समान असतात:

वॅट = 3 × पीएफ × अँप × व्होल्ट

किंवा

डब्ल्यू = 3 × पीएफ × ए × व्ही

उदाहरण

जेव्हा पॉवर फॅक्टर 0.8 असतो आणि टप्प्यात चालू 3 ए असतो आणि आरएमएस व्होल्टेज पुरवठा 110 व्ही असतो तेव्हा वॅट्समध्ये उर्जा वापर म्हणजे काय?

उत्तरः पॉवर पी 110 व्होल्टेजच्या व्होल्टेजच्या 3 एएमपीएसच्या 0.8 पट विद्युत्‌ घटकांच्या पॉवर फॅक्टरच्या समतुल्य आहे.

पी = 3 × 0.8 × 3 ए × 110 व् = 457 डब्ल्यू

लाइन ते तटस्थ व्होल्टेजसह वॅट्सची गणना

गणना गृहित धरते की भार संतुलित आहेत.

वॅट्समधील वास्तविक शक्ती पी (डब्ल्यू) पॉवर फॅक्टर पीएफच्या तीन पट बरोबरीने एएमपीएस (ए) मधील फेज करंट I च्या वेळा, व्होल्ट्स (व्ही) मधील तटस्थ आरएमएस व्होल्टेज व्ही -एल -0 च्या ओळीच्या वेळा :

पी (डब्ल्यू) = 3 × पीएफ × आय (ए) × व्ही एल -0 (व्ही)

तर वॅट्स 3 पट पॉवर फॅक्टर पीएफ वेळा एम्प्स टाइम व्होल्ट्ससारखे असतात:

वॅट = 3 × पीएफ × अँप × व्होल्ट

किंवा

डब्ल्यू = 3 × पीएफ × ए × व्ही

 

एम्प्स मध्ये वॅट्स कसे रूपांतरित करावे ►

 


हे देखील पहा

Advertising

इलेक्ट्रिकल कॅल्क्युलेशन
वेगवान सारण्या