केव्हीएला केडब्ल्यूमध्ये रूपांतरित कसे करावे

किलोवोल्ट-एम्प्स (केव्हीए) मधील उघड शक्तीला किलोवॅट्स (केडब्ल्यू) मध्ये वास्तविक शक्तीमध्ये कसे रूपांतरित करावे .

केव्हीए ते केडब्ल्यू गणना सूत्र

किलोवॅट्समधील वास्तविक शक्ती पी (केडब्ल्यू) किलोवोल्ट-एम्प्स (केव्हीए) मधील उर्जा शक्ती एसइतकी आहे, पीएफ पॉवर फॅक्टरच्या पट :

पी (केडब्ल्यू) =  एस (केव्हीए) × पीएफ

तर किलोवॅट्स पॉवर फॅक्टरच्या किलोव्होल्ट-एम्प्सच्या समान आहेत.

किलोवॅट्स = किलोवोल्ट-एम्प्स × पीएफ

किंवा

केडब्ल्यू = केव्हीए × पीएफ

उदाहरण

किलोवॅट्समधील वास्तविक शक्ती कोणती आहे जेव्हा उघड शक्ती 3 केव्हीए आहे आणि पॉवर फॅक्टर 0.8 आहे?

उपाय:

पी = 3 केव्हीए × 0.8 = 2.4 केडब्ल्यू

 

केडब्ल्यूला केव्हीए convert मध्ये कसे रूपांतरित करावे

 


हे देखील पहा

Advertising

इलेक्ट्रिकल कॅल्क्युलेशन
वेगवान सारण्या