एम्प्समध्ये वॅट्स कसे रूपांतरित करावे

कसे रूपांतरित करण्यात इलेक्ट्रिक पॉवर मध्ये वॅट्स (प) ते विद्युत चालू मध्ये amps (अ) .

आपण वॅट्स आणि व्होल्ट्सपासून एएमपीची गणना करू शकता . आपण व्हॅट्सला एम्प्समध्ये रूपांतरित करू शकत नाही कारण वॅट्स आणि एम्प्स युनिट्स समान प्रमाणात मोजत नाहीत.

डीसी वॉट्स टू एम्प्स गणना सूत्र

चालू मी amps मध्ये (अ) शक्ती समान आहे पी वॅट्स (प), भागाकार अनियमित व्ही व्होल्ट (V):

मी (ए) = पी (डब्ल्यू) / व्ही (व्ही)

एम्प्स व्होल्ट्सद्वारे विभाजित वॅट्सच्या बरोबरीचे आहेत.

विद्युतप्रवाह मोजण्याच्या एककाचे प्रमाण = वॅट / व्होल्ट

किंवा

ए = डब्ल्यू / व्ही

उदाहरण

जेव्हा वीज वापर 330 वॅट आहे आणि व्होल्टेज पुरवठा 110 व्होल्ट असेल तेव्हा एम्प्समध्ये वर्तमान काय आहे?

मी = 330 डब्ल्यू / 110 व्ही = 3 ए

एसी सिंगल फेज वॉट्स टू एएमपी गणना सूत्र

टप्प्यात चालू मी amps मध्ये (अ) रिअल शक्ती समान आहे पी वॅट्स (प), भागाकार पॉवर फॅक्टर 'पीएफ वेळा रेल्वे टपाल सेवा अनियमित व्ही व्होल्ट मध्ये (V):

मी (ए) = पी (डब्ल्यू) / ( पीएफ × व्ही (व्ही) )

तर एम्प्स पॉवर फॅक्टर टाइम्स व्होल्ट्सद्वारे विभाजित वॅट्सच्या बरोबरीचे असतात.

एम्प्स = वॅट्स / ( पीएफ × व्होल्ट)

किंवा

ए = डब्ल्यू / ( पीएफ × व्ही)

उदाहरण

जेव्हा विद्युत वापर 330 वॅट्स असतो तेव्हा पॉवर फॅक्टर 0.8 असतो आणि आरएमएस व्होल्टेज पुरवठा 110 व्होल्ट असतो तेव्हा अ‍ॅम्प्समध्ये सध्याचा टप्पा कोणता आहे?

मी = 330 डब्ल्यू / (0.8 × 110 व्ही) = 3.75 ए

एसी थ्री फेज वॅट्स ते एम्प्स गणना सूत्र

लाइन टू लाइन व्होल्टेजसह अँप्सची गणना

टप्प्यात चालू मी amps मध्ये (अ) रिअल शक्ती समान आहे पी वॅट्स (प), 3 वेळा वर्गमूळ भागाकार पॉवर फॅक्टर 'पीएफ वेळा रेषा अनियमित रेल्वे टपाल सेवा व्ही एल एल व्होल्ट मध्ये (V):

मी (ए) = पी (डब्ल्यू) / ( 3 × पीएफ × व्ही एल-एल (व्ही) )

तर एम्प्स 3 वेळा पॉवर फॅक्टर टाइम्स व्होल्टच्या स्क्वेअर रूटने विभाजित केलेल्या वॅट्सच्या बरोबरीचे असतात.

एम्प्स = वॅट्स / ( 3 × पीएफ × व्होल्ट)

किंवा

ए = डब्ल्यू / ( 3 × पीएफ × व्ही)

उदाहरण

जेव्हा विद्युत वापर 330 वॅट्स असतो तेव्हा पॉवर फॅक्टर 0.8 असतो आणि आरएमएस व्होल्टेज पुरवठा 110 व्होल्ट असतो तेव्हा अ‍ॅम्प्समध्ये सध्याचा टप्पा कोणता आहे?

मी = 330 डब्ल्यू / ( 3 × 0.8 × 110 व्ही) = 2.165 ए

रेषा ते तटस्थ व्होल्टेजसह अँप्सची गणना

गणना गृहित धरते की भार संतुलित आहेत.

एम्प्स (ए) मधील चालू चरण मी वॅट्स (डब्ल्यू) मधील वास्तविक उर्जा पीच्या बरोबरीने आहे, पॉवर फॅक्टर पीएफने व्होल्ट्स (व्ही) मधील तटस्थ आरएमएस व्होल्टेज व्ही एल -0 ते रेषापेक्षा 3 वेळा विभाजित :

मी (ए) = पी (डब्ल्यू) / (× पीएफ × व्ही एल -0 (व्ही) )

तर एम्प्स 3 वेळा पॉवर फॅक्टर टाइम व्होल्ट्सद्वारे विभाजित वॅट्सच्या बरोबरीचे असतात.

एम्प्स = वॅट्स / (3 × पीएफ × व्होल्ट)

किंवा

ए = डब्ल्यू / (3 × पीएफ × व्ही)

 

एम्प्सला वॅट्समध्ये कसे रुपांतरित करावे

 


हे देखील पहा

Advertising

इलेक्ट्रिकल कॅल्क्युलेशन
वेगवान सारण्या