एम्प्सला केव्हीएमध्ये कसे रूपांतरित करावे

एम्प्स (ए) मधील विद्युत प्रवाह रूपांतरित किलोवोल्ट-एम्प्स (केव्हीए) मध्ये कसे करावे.

आपण एम्प्स आणि व्होल्ट्सपासून किलोवोल्ट-एम्प्सची गणना करू शकता , परंतु किलोफोल्ट-एम्प्स आणि एम्प्स युनिट्स समान प्रमाणात मोजत नसल्यामुळे आपण एम्प्सला किलोवोल्ट-एम्प्समध्ये रूपांतरित करू शकत नाही.

केव्हीए गणना सूत्रात एकल चरण एम्प्स

किलोवोल्ट-एम्प्समधील स्पष्ट शक्ती एस एएमपीजमधील फेज करंट I च्या समान आहे, व्होल्ट्समधील आरएमएस व्होल्टेज व्हीच्या वेळा 1000 ने विभाजित केली आहे:

एस (केव्हीए) = मी (ए) × व्ही (व्ही) / 1000

तर किलोवोल्ट-एम्प्स 1000 ने विभाजित केलेल्या एम्पीएस वेळा व्होल्ट्ससारखे असतात.

किलोवोल्ट-एम्प्स = एम्प्स × व्होल्ट्स / 1000

किंवा

केव्हीए = ए ⋅ व्ही / 1000

उदाहरण

जेव्हा फेज चालू 12 ए असतो आणि आरएमएस व्होल्टेज पुरवठा 110 व्ही असतो तेव्हा केव्हीएमध्ये उघड शक्ती किती आहे?

उपाय:

एस = 12 ए × 110 व् / 1000 = 1.32 केव्हीए

3 फेज एम्प्स ते केव्हीए गणना सूत्र

लाइन टू लाइन व्होल्टेजसह गणना

किलोवोल्ट-एम्प्समधील स्पष्ट शक्ती एस (संतुलित भारांसह) एएमपीएस मधील चालू फेज I च्या 3 पट चौरस मुळाइतकी आहे, व्होल्ट्समध्ये आरएमएस व्होल्टेज व्ही -एल- लाइनच्या ओळीवर 1000 वेळा विभाजित आहे:

एस (केव्हीए) = 3 × आय (ए) × व्ही एल-एल (व्ही) / 1000

तर किलोवोल्ट-एम्प्स 1000 च्या भागाने 3 पट एएमपीएस वेळा व्होल्ट्ससारखे असतात.

किलोवोल्ट-एम्प्स = 3 × एम्प्स × व्होल्ट्स / 1000

किंवा

केव्हीए = 3 × ए ⋅ व्ही / 1000

उदाहरण

जेव्हा फेज चालू 12 ए असतो आणि आरएमएस व्होल्टेज पुरवठा करण्यासाठी लाइन 190 व्ही असते तेव्हा केव्हीएमधील बाह्य शक्ती काय आहे?

उपाय:

एस = 3 × 12 ए × 190 व् / 1000 = 3.949 केव्हीए

 

लाइन ते तटस्थ व्होल्टेजसह गणना

किलोवोल्ट-एम्प्समधील स्पष्ट शक्ती एस (संतुलित भारांसह) एएमपीएसमध्ये चालू फेज I च्या 3 पट आहे, व्होल्ट्समध्ये तटस्थ आरएमएस व्होल्टेज व्ही -एल-एनच्या रेषापेक्षा 1000 वेळा विभाजित:

एस (केव्हीए) = 3 × आय (ए) × व्ही एल-एन (व्ही) / 1000

तर किलोवोल्ट-एम्प्स 1000 ने विभाजित 3 वेळा एम्पीएस वेळा व्होल्ट्ससारखे असतात.

किलोवोल्ट-एम्प्स = 3 × एम्प्स × व्होल्ट्स / 1000

किंवा

केव्हीए = 3 × ए ⋅ व्ही / 1000

उदाहरण

जेव्हा फेज चालू 12 ए असतो आणि तटस्थ आरएमएस व्होल्टेज पुरवठा करण्यासाठी रेषा 120 व्ही असते तेव्हा केव्हीएमधील बाह्य शक्ती काय आहे?

उपाय:

एस = 3 × 12 ए × 120 व् / 1000 = 4.32 केव्हीए

 

केव्हीएला एम्प्स मध्ये कसे रुपांतरित करावे

 


हे देखील पहा

Advertising

इलेक्ट्रिकल कॅल्क्युलेशन
वेगवान सारण्या