बीटीयू ते किलोजल्स रूपांतरण

बीटीयू ते किलौझल्स कनव्हर्टर

बीटीयू ते किलोज्यूल (केजे) , ऊर्जा रूपांतरण कॅल्क्युलेटर.

BTU ऊर्जा प्रविष्ट करा आणि दाबा रूपांतर बटण:

बीटीयू (आयटी)
   
किलोज्यूलमध्ये परिणामः केजे

केजे ते बीटीयू रूपांतरण ►

बीटीयूला किलोजॉल्समध्ये रूपांतरित कसे करावे

बीटीयू (आयटी) किलोजौल्समध्ये रूपांतरित कसे करावे:

1 बीटीयू आयटी = 1.05505585262 केजे

तर

(केजे) = 1.05505585262 ⋅ (बीटीयू)

 

उदाहरणार्थ: जेव्हा E = 0.5 BTU,

(केजे) = 1.05505585262 ⋅ 0.5 बीटीयू = 0.527528 केजे

बीटीयू ते किलोजल्स रूपांतरण सारणी

ऊर्जा (बीटीयू) ऊर्जा (केजे)
1 बीटीयू 1.055056 केजे
2 बीटीयू 2.110112 केजे
3 बीटीयू 3.165168 केजे
4 बीटीयू 4.220223 केजे
5 बीटीयू 5.275279 केजे
6 बीटीयू 6.330335 केजे
7 बीटीयू 7.385391 केजे
8 बीटीयू 8.440447 केजे
9 बीटीयू 9.495503 केजे
10 बीटीयू 10.550559 केजे
20 बीटीयू 21.101117 केजे
30 बीटीयू 31.651676 केजे
40 बीटीयू 42.202234 केजे
50 बीटीयू 52.752793 केजे
60 बीटीयू 63.303351 केजे
70 बीटीयू 73.853910 केजे
80 बीटीयू 84.404468 केजे
90 बीटीयू 94.955027 केजे
100 बीटीयू 105.505585 केजे
200 बीटीयू 211.011171 केजे
300 बीटीयू 316.516756 केजे
400 बीटीयू 422.022341 केजे
500 बीटीयू 527.527926 केजे
600 बीटीयू 633.033512 केजे
700 बीटीयू 738.539097 केजे
800 बीटीयू 844.044682 केजे
900 बीटीयू 949.550267 केजे
1000 बीटीयू 1055.055853 केजे
10000 बीटीयू 10550.55526 केजे

 

केजे ते बीटीयू रूपांतरण ►

 


हे देखील पहा

Advertising

ऊर्जा संमेलन
वेगवान सारण्या