IV ते EV रूपांतरण

मेगाइलेक्ट्रॉन-व्होल्ट्स (मेव्ह) ते इलेक्ट्रॉन-व्होल्ट (ईव्ही) रूपांतरण कॅल्क्युलेटर आणि रूपांतर कसे करावे.

MeV ते EV रूपांतरण कॅल्क्युलेटर

MeV ते EV, उर्जा रूपांतरण कॅल्क्युलेटर

Megaelectron-व्होल्ट ऊर्जा प्रविष्ट करा आणि दाबा रूपांतर बटण:

मेव्ह
   
इलेक्ट्रॉन-व्होल्टमध्ये निकालः eV

eV ते MeV रूपांतरण ►

मेव्हला इव्ह मध्ये रूपांतरित कसे करावे

एक मेगाइलेक्ट्रॉन-व्होल्ट 1000000 इलेक्ट्रॉन-व्होल्टच्या बरोबरीचे आहे:

1MeV = 1000000eV

इलेक्ट्रॉन-व्होल्ट (ईव्ही) मधील ऊर्जा मेगाइलेक्ट्रॉन-व्होल्ट (मेव्ही) वेळा 1000000 वेळा उर्जेइतकी असते:

E (eV) = E (MeV) × 1000000

 

उदाहरण

5MeV ला EV मध्ये रुपांतरित करा:

E (eV) = 5MeV × 1000000 = 5000000eV

IV ते EV रूपांतरण सारणी

ऊर्जा (मेव्ह) ऊर्जा (eV)
0.001 मेव्ह 1000 इव्ह
0.002 मेव्ह 2000 ईव्ही
0.003 मेव्ह 3000 इव्ह
0.004 मेव्ह 4000 इव्ह
0.005 मेव्ह 5000 ईव्ही
0.006 मेव्ह 6000 इव्ह
0.007 मेव्ह 7000 इव्ह
0.008 मेव्ह 8000 इव्ह
0.009 मेव्ह 9000 ईव्ही
0.01 मे.व्ही 10000 इव्ह
0.02 मे.व्ही 20000 इव्ह
0.03 मे.व्ही 30000 इव्ह
0.04 मेव्ह 40000 इव्ह
0.05 मे.व्ही 50000 इव्ह
0.06 मेव्ह 60000 इव्ह
0.07 मे.व्ही 70000 इव्ह
0.08 मे.व्ही 80000 इव्ह
0.09 मे.व्ही 90000 इव्ह
0.1 मेव्ह 100000 इव्ह
0.2 मेव्ह 200000 इव्ह
0.3 मेव्ह 300000 इव्ह
0.4 मे.व्ही 400000 इव्ह
0.5 मे.व्ही 500000 इव्ह
0.6 मे.व्ही 600000 इव्ह
0.7 मे.व्ही 700000 इव्ह
0.8 मे.व्ही 800000 इव्ह
0.9 मे.व्ही 900000 इव्ह
1 मेव्ह 1000000 इव्ह
2 मेव्ह 2000000 इव्ह
3 मेव्ह 3000000 इव्ह
4 मेव्ह 4000000 इव्ह
5 मेव्ह 5000000 इव्ह
6 मेव्ह 6000000 eV
7 मेव्ह 7000000 इव्ह
8 मेव्ह 8000000 eV
9 मेव्ह 9000000 व्ही
10 मेव्ह 10000000 ईव्ही
100 मेव्ह 100000000 eV

 

eV ते MeV रूपांतरण ►

 


हे देखील पहा

Advertising

ऊर्जा संमेलन
वेगवान सारण्या