जूल ते केडब्ल्यूएच रूपांतरण

जूलस ते किलोवॅट-तास (केडब्ल्यूएच) , ऊर्जा रूपांतरण कॅल्क्युलेटर आणि रूपांतर कसे करावे.

ज्वल्स ते केडब्ल्यूएच रूपांतरण कॅल्क्युलेटर

Joules ऊर्जा प्रविष्ट करा आणि दाबा रूपांतर बटण:

जे
   
किलोवॅट-तासात निकालः केडब्ल्यूएच

केडब्ल्यूएच ते जौल्स रूपांतरण ►

जूलस केडब्ल्यूएचमध्ये रूपांतरित कसे करावे

एक जूल 2.7777787710 -7 किलोवॅट-तास इतके आहे:

1 जे = 2.777778⋅10 -7 केडब्ल्यूएच = (1/3600000) किलोवॅट

 

तर किलोवॅट-तास (केडब्ल्यूएच) मधील उर्जा ज्यूल्स (जे) मधील उर्जेच्या समान आहे जी 3600000 ने विभागली आहे:

( केडब्ल्यूएच ) = (जे) / 3600000 = (जे) ⋅ 2.777778⋅10 -7

जूलस ते केडब्ल्यूएच रूपांतरण टेबल

ऊर्जा (जे) ऊर्जा (केडब्ल्यूएच)
1 जे 0.0000002778 किलोवॅट
2 जे 0.0000005556 किलोवॅट
3 जे 0.0000008333 किलोवॅट
4 जे 0.0000011111 किलोवॅट
5 जे 0.0000013889 किलोवॅट
6 जे 0.0000016667 किलोवॅट
7 जे 0.0000019444 किलोवॅट
8 जे 0.0000022222 किलोवॅट
9 जे 0.0000025000 किलोवॅट
10 जे 0.0000027778 किलोवॅट
20 जे 0.0000055556 किलोवॅट
30 जे 0.0000083333 किलोवॅट
40 जे 0.0000111111 किलोवॅट
50 जे 0.0000138889 किलोवॅट
60 जे 0.0000166667 किलोवॅट
70 जे 0.0000194444 किलोवॅट
80 जे 0.0000222222 किलोवॅट
90 जे 0.0000250000 किलोवॅट
100 जे 0.0000277778 किलोवॅट
200 जे 0.0000555556 किलोवॅट
300 जे 0.0000833333 किलोवॅट
400 जे 0.0001111111 किलोवॅट
500 जे 0.0001388889 किलोवॅट
600 जे 0.0001666667 किलोवॅट
700 जे 0.0001944444 किलोवॅट
800 जे 0.0002222222 किलोवॅट
900 जे 0.0002500000 किलोवॅट
1000 जे 0.0002777778 किलोवॅट

 

केडब्ल्यूएच ते जौल्स रूपांतरण ►

 


हे देखील पहा

Advertising

ऊर्जा संमेलन
वेगवान सारण्या