किलो किलोल्स ते किलोकोलोरी रूपांतरण

किलोजॉल्स (केजे) ते किलोकोलरीज (केसीएएल) उर्जा रूपांतरण कॅल्क्युलेटर आणि कसे रूपांतरित करावे.

किलो किलोल्स रूपांतरण कॅल्क्युलेटरमध्ये किलोजॉल्स

किलोज्यूलमध्ये उर्जा प्रविष्ट करा आणि रूपांतरण बटण दाबा:

केजे
कॅलरी युनिट प्रकार निवडा:
   
किलोकोलरीमध्ये ऊर्जा परिणामः

केसीएएल ते केजे रूपांतरण ►

किलोज्यूल वरून कॅल्कमध्ये रूपांतरित कसे करावे

किलोमोल्स ते थर्माकेमिकल / फूड किलोकॅलोरी

1 किलोकॅलरी व्या = 4,184 किज्यू

किलोकॅलोरी (केकॅल-थ) मधील उर्जा किलोज्यूल (केजे) मधील उर्जेच्या तुलनेत 18.१44 ने भागली आहे:

(केसीएल) = (केजे) / 4.184

उदाहरण

5 किलोज्यल्सला किलोकोलरीमध्ये रुपांतरित करा.

(केसीएल) = 5 केजे / 4.184 = 1.195 किलो कॅलरी

किलोलोल्स ते आंतरराष्ट्रीय किलोकोलरी

1 किलोकॅलरी आयटी = 4.1868 केजे

आंतरराष्ट्रीय किलोकॅलोरी (केकॅल-आयटी) मधील ऊर्जा किलोज्यल्स (केजे) मधील उर्जेच्या तुलनेत 18.१686868 ने भागली आहे :

E (kcal-IT) = E (kJ) / 4.1868

उदाहरण

5 किलोज्यल्सला किलोकोलरीमध्ये रुपांतरित करा.

(केकेएल-आयटी) = 5 केजे / 4.1868 = 1.194 कॅलरी आयटी

किलोजल्स ते 15 डिग्री सेल्सियस किलोकोलरी

1 किलोकॅलरी 15 = 4.1855 केजे

15 डिग्री सेल्सियस किलोकॅलोरी (केकॅल 15 ) मधील ऊर्जा किलोजल्स (केजे ) मधील उर्जेच्या तुलनेत 4.1855 ने विभाजित आहे :

( केकेएल 15 ) = (केजे) / 4.1855

उदाहरण

5 किलोज्यल्सला किलोकोलरीमध्ये रुपांतरित करा.

( केकेएल 15 ) = 5 केजे / 4.1855 = 1.195 किलोकॅलरी 15

किलोजल्स ते 20 डिग्री सेल्सियस किलोकोलरी

1 किलोकॅलरी 20 = 4.182 केजे

20 डिग्री सेल्सियस किलोकॅलोरी (केसीएल 20 ) मधील ऊर्जा किलोजल्स (केजे ) मधील उर्जेच्या तुलनेत 4.182 ने विभाजित आहे :

( केकेएल 20 ) = (केजे) / 4.182

उदाहरण

5 किलोज्यल्सला किलोकोलरीमध्ये रुपांतरित करा.

( केकेएल 20 ) = 5 केजे / 4.182 = 1.196 किलोकॅलरी 20

 

केसीएएल ते केजे रूपांतरण ►

 


हे देखील पहा

Advertising

ऊर्जा संमेलन
वेगवान सारण्या