जूल ते किलोजल्स रूपांतरण

जूलस (जे) ते किलोज्यूल (केजे) , ऊर्जा रूपांतरण कॅल्क्युलेटर आणि रूपांतर कसे करावे.

जूल ते किलोज्यूल कनव्हर्टर

Joules ऊर्जा प्रविष्ट करा आणि दाबा रूपांतर बटण:

जे
   
किलोज्यूलमध्ये परिणामः केजे

किलोजल्स ते जूल रुपांतरण ►

जूलला किलोज्यल्समध्ये रूपांतरित कसे करावे

एक जूल एक किलोज्युलच्या हजारव्या भागाइतके असते:

1 जे = 0.001 केजे

किलोजॉल्स (केजे) मधील उर्जा 1000 (भाग) ज्यूल्स (जे) मधील उर्जेइतकी असते :

(केजे) = (जे) / 1000

 

उदाहरण

500 जूलमध्ये किलोज्यूलमध्ये रुपांतरित करा.

किलोज्यूल (केजे) मधील ई ऊर्जा 1000 ज्यूल्स (जे) च्या 1000 इतकी असते:

(केजे) = 500 जे / 1000 = 0.5 केजे

जूल ते किलोज्यूल रूपांतरण सारणी

ऊर्जा (जे) ऊर्जा (केजे)
1 जे 0.001 केजे
2 जे 0.002 केजे
3 जे 0.003 केजे
4 जे 0.004 केजे
5 जे 0.005 केजे
6 जे 0.006 केजे
7 जे 0.007 केजे
8 जे 0.008 केजे
9 जे 0.009 केजे
10 जे 0.01 केजे
20 जे 0.02 केजे
30 जे 0.03 केजे
40 जे 0.04 केजे
50 जे 0.05 केजे
60 जे 0.06 केजे
70 जे 0.07 केजे
80 जे 0.08 केजे
90 जे 0.09 केजे
100 जे 0.1 केजे
200 जे 0.2 केजे
300 जे 0.3 केजे
400 जे 0.4 केजे
500 जे 0.5 केजे
600 जे 0.6 केजे
700 जे 0.7 केजे
800 जे 0.8 केजे
900 जे 0.9 केजे
1000 जे 1 केजे
2000 जे 2 केजे
3000 जे 3 केजे
4000 जे 4 केजे
5000 जे 5 केजे
6000 जे 6 केजे
7000 जे 7 केजे
8000 जे 8 केजे
9000 जे 9 केजे
10000 जे 10 केजे
100000 जे 100 केजे

 

केजे ते जौल्स रूपांतरण ►

 


हे देखील पहा

Advertising

ऊर्जा संमेलन
वेगवान सारण्या