Penukaran Darjah ke Darjah, Minit, Detik

Penukar sudut perpuluhan hingga darjah (°), minit ('), saat (' ') dan cara menukar.

Masukkan sudut dalam darjah dan tekan butang Convert (mis.: 30.56 °, -60.2 °):

°
 
Darjah, minit, saat:
Pengiraan:
Pandangan sudut:  

Penukar darjah, minit, saat ke darjah ►

Cara menukar darjah perpuluhan menjadi darjah, minit, saat

Satu darjah (°) sama dengan 60 minit (') dan sama dengan 3600 saat ("):

1 ° = 60 '= 3600 "

Darjah integer (d) sama dengan bahagian integer darjah perpuluhan (dd):

d = integer (dd)

Minit (m) sama dengan bahagian integer darjah perpuluhan (dd) tolak darjah integer (d) kali 60:

m = bilangan bulat ((dd - d) × 60)

Detik sama dengan darjah perpuluhan (dd) tolak darjah integer (d) tolak minit (m) dibahagi dengan 60 kali 3600:

s = (dd - d - m / 60) × 3600

Contohnya

Tukar sudut 30.263888889 ° ke darjah, minit, saat:

d = integer (30.263888889 °) = 30 °

m = bilangan bulat ((dd - d) × 60) = 15 '

s = (dd - d - m / 60) × 3600 = 50 "

Jadi

30.263888889 ° = 30 ° 15 '50 "

 

Penukaran darjah, minit, saat ke darjah ►

 


Lihat juga

Advertising

PENILAIAN NOMBOR
JADUAL RAPID