Kalkulator penukaran darjah ke Radian

Masukkan sudut dalam darjah dan tekan butang Convert (mis.: 30 °, -60 °):

Masukkan Darjah: °
 
Hasil radian:  
Pandangan sudut:  

Penukar radian ke darjah ►

Cara menukar darjah ke radian

Pi radian sama dengan 180 darjah:

π rad = 180 °

Satu darjah sama dengan 0,01745329252 radian:

1 ° = π / 180 ° = 0,005555556π = 0,01745329252 rad

Sudut α dalam radian sama dengan sudut α dalam darjah kali pemalar terbahagi dengan 180 darjah:

α (radian) = α (darjah) × π / 180 °

atau

radian = darjah × π / 180 °

Contohnya

Tukar sudut 30 darjah ke radian:

α (radian) = α (darjah) × π / 180 ° = 30 ° × 3.14159 / 180 ° = 0.5236 rad

Jadual penukaran darjah ke radian

Darjah (°) Radian (rad) Radian (rad)
0 ° 0 rad 0 rad
30 ° π / 6 rad 0,5235987756 rad
45 ° π / 4 rad 0,7853981634 rad
60 ° π / 3 rad 1.0471975512 rad
90 ° π / 2 rad 1.5707963268 rad
120 ° 2π / 3 rad 2.0943951024 rad
135 ° 3π / 4 rad 2.3561944902 rad
150 ° 5π / 6 rad 2.6179938780 rad
180 ° π rad 3.1415926536 rad
270 ° 3π / 2 rad 4.7123889804 rad
360 ° 2π rad 6.2831853072 rad

 

Radian ke penukaran darjah ►

 


Lihat juga

Advertising

PENILAIAN NOMBOR
JADUAL RAPID