Kalkulator penukaran Radian ke Darjah

Masukkan sudut dalam radian dan tekan butang Convert (contoh: 0.5, π / 2, 3π / 2):

Masukkan Radian: rad
   
 
Keputusan darjah:  
Pandangan sudut:  

Darjah ke radian penukar ►

Cara menukar radian ke darjah

Pi radian sama dengan 180 darjah:

π rad = 180 °

Satu radian sama dengan 57.295779513 darjah:

1 rad = 180 ° / π = 57.295779513 °

Sudut α dalam darjah sama dengan sudut α dalam radian kali 180 darjah dibahagi dengan pemalar pi:

α (darjah) = α (radian) × 180 ° / π

atau

darjah = radian × 180 ° / π

Contohnya

Tukarkan 2 sudut radian ke darjah:

α (darjah) = α (radian) × 180 ° / π = 2 × 180 ° / 3.14159 = 114.592 °

Jadual penukaran radian ke darjah

Radian (rad) Radian (rad) Darjah (°)
0 rad 0 rad 0 °
π / 6 rad 0,5235987756 rad 30 °
π / 4 rad 0,7853981634 rad 45 °
π / 3 rad 1.0471975512 rad 60 °
π / 2 rad 1.5707963268 rad 90 °
2π / 3 rad 2.0943951024 rad 120 °
3π / 4 rad 2.3561944902 rad 135 °
5π / 6 rad 2.6179938780 rad 150 °
π rad 3.1415926536 rad 180 °
3π / 2 rad 4.7123889804 rad 270 °
2π rad 6.2831853072 rad 360 °

 

Penukaran darjah ke radian ►

 


Lihat juga

Advertising

PENILAIAN NOMBOR
JADUAL RAPID