Cara menukar kalori menjadi joule

Cara menukar tenaga dalam kalori (kal) ke joule (J).

Kalori kecil & besar

Kalori kecil (kal) adalah tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan 1 gram air sebanyak 1 ° C pada tekanan 1 atmosfera.

Kalori besar (Cal) adalah tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan 1 kg air sebanyak 1 ° C pada tekanan 1 atmosfera.

Kalori besar juga disebut kalori makanan dan digunakan sebagai unit tenaga makanan.

Cara menukar dari kalori ke joule

Kalori termokimia ke joule

1 cal th = 4.184 J

Tenaga dalam joule E (J) sama dengan 4.184 kali tenaga dalam termokimia kalori E (calth) :

E (J) = 4.184 × E (cal th )

Contohnya

Tukarkan 300 kal ke joule.

E (J) = 4.184 × 300cal th = 1255.2 J

15 ° C kalori ke joule

1 cal 15 = 4.1855 J

Tenaga dalam joule E (J) sama dengan 4.1855 kali tenaga dalam 15 ° C kalori E (cal15) :

E (J) = 4.1855 × E (cal 15 )

Contohnya

Tukarkan 300 kal 15 ke joule.

E (J) = 4.1855 × 300cal 15 = 1255.65 J

Kalori besar / makanan hingga joule

1 Cal = 4.184 kJ = 4184 J

Tenaga dalam joule E (J) sama dengan 4184 kali tenaga dalam jumlah besar / kalori makanan E (Cal) :

E (J) = 4184 × E (Cal)

Contohnya

Tukar 0.3 Cal ke joule.

E (J) = 4184 × 0.3 Cal = 1255.2 J

 

Kalkulator penukaran kalori ke joules ►

 


Lihat juga

Advertising

KONVERSI TENAGA
JADUAL RAPID